Yksityisyydensuoja

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste koskee ainoastaan verkkokauppaan rekisteröityneitä käyttäjiä. Maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja.

Tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.
Rekisterinpitäjä: Robomaa.com Oy, Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna, y-tunnus: 2378703-7
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jyri Koskinen  shop@robomaa.fi
Rekisterin nimi: Robomaa.com Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, raportointiin sekä markkinointiin.
Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat, käyttäjätunnus, salasana.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Tilaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tekniset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen
Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein sekä vahvalla salauksella ja jotka sijaitsevat verkkokaupan palveluntarjoajan Nethit Networks Oy:n palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilö(t). Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta verkkokaupan henkilöstön ulkopuolelle missään tapauksessa ilman asianomaisen lupaa.

Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”) vain niissä määrin kuin verkkokauppaohjelmisto OpenCart vaatii toimiakseen.
Verkkokaupan ylläpitäjät eivät käytä evästeitä tietolähteinä missään tilanteessa.

Tarkastusoikeus ja tietojen päivittäminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan Käyttäjätilini -osiossa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Robomaa.com Oy
Asiakasrekisteri
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna